Tag Archives: sanktion

Mer om ekonomiska sanktioner och blockader

Robert Malley skriver i en intressant artikelCNN:s hemsida om hur Israels blockad av Gaza har varit en misslyckad policy. Och oavsett om man håller med i sak eller inte kan man konstatera att ekonomiska sanktioner och blockader historiskt sett sällan har hjälpt den demokratiska utvecklingen. Vi bör därför sträva efter att hitta fler och nya vägar till att stötta demokratiska oppositioner, ökad rättsäkerhet och yttrandefrihet.

Simon Hedlin Larsson