Tag Archives: Svenska kyrkan

1 000 000 000 klockslag för världens fattiga

Kl 15 idag ska över femhundra kyrkor i Sverige delta i en global klimatmanifestation, bland annat med anledning av klimattoppmötet i Köpenhamn (se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Uppenbarligen ska kyrkklockorna slå 350 gånger för att man inte vill att det ska finnas 350 miljondelar koldioxid i atmosfären. Halten av andra växthusgaser (vattenånga, metan, och så vidare) i atmosfären verkar emellertid inte spela någon roll.

Dagens Nyheter har skrivit en artikel med rubriken “Klockan klämtar för klimatet” som ganska väl – om än omedvetet från DN:s sida – symboliserar klimatfrågans absurditet. Istället för For Whom the Bell Tolls (sv: Klockan klämtar för dig) slår klockan för en godtycklig siffra av koldioxidhalten i atmosfären som nästan framställs som skiljelinjen mellan fortsatt existens och domedag.

Om nu kyrkan vill manifestera för ett gott ändamål och sända en signal till världens politiker, varför kan man inte då låta klockorna slå 1 000 000 000 gånger för världens extremt fattiga och svältande människor? Det om något borde tydliggöra det viktiga budskapet att ägna mer tid och resurser åt världens behövande människor som lever i en vardag de flesta av oss som lever i västvärlden knappt kan föreställa oss.

Ernest Hemingway hade förmodligen också tyckt att det var en god idé.

Simon Hedlin Larsson

Bör söndagsarbetare dräpas?

Jag fick lite kritik av en kyrkoherde som ansåg att jag var dåligt påläst om kristendomen:

“Hej, vem har lurat i dej att kristendomen lär att den som jobbar på söndagar ska dräpas?”

Hade därför tänkt citera bibeln för att undvika framtida missuppfattningar när vi diskuterar religion. Den bibel som jag har är “Holy Bible New Revised Standard Version Angelicized Edition” (NRSV). Det kan säkert finnas fel i den, men den säger i alla fall såhär:

“Exodus 35:2 For six days shall work be done, but on the seventh day you shall have a holy sabbath of solemn rest to the LORD; whoever does any work on it shall be put to death.”

Man behöver inte bläddra speciellt långt för att hitta uppmaningar i liknande tonläge:

“Exodus 21:7 When a man sells his daughter as a slave, she shall not go out as the male slaves do.

/…/

Exodus 21:15 Whoever strikes father or mother shall be put to death.

/…/

Exodus 21:17 Whoever curses father or mother shall be put to death.”

“Leviticus 20:13 If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination; they shall be put to death; their blood is upon them.”

“Deuteronomy 7:1-7:6 When the LORD your God brings you into the land that you are about to enter and occupy, and he clears away many nations before you-the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, seven nations mightier and more numerous than you-and when the LORD your God gives them over to you and you defeat them, then you must utterly destroy them. Make no covenant with them and show them no mercy. Do not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons, for that would turn away your children from following me, to serve other gods. Then the anger of the LORD would be kindled against you, and he would destroy you quickly. But this is how you must deal with them: break down their altars, smash their pillars, hew down their sacred poles, and burn their idols with fire. For you are a people holy to the LORD your God; the LORD your God has chosen you out of all the peoples on earth to be his people, his treasured possession.”

“Deuteronomy 20:10-15 When you draw near to a town to fight against it, offer it terms of peace. If it accepts your terms of peace and surrenders to you, then all the people in it shall serve you in forced labour. If it does not submit to you peacefully, but makes war against you, then you shall besiege it; and when the LORD your God gives it into your hand, you shall put all its males to the sword. You may, however, take as your booty the women, the children, livestock, and everything else in the town, all its spoil. You may enjoy the spoil of your enemies, which the LORD your God has given you. Thus you shall treat all the towns that are very far from you, which are not towns of the nations here.”

“Deuteronomy 20:16-18 But as for the towns of these peoples that the LORD your God is giving you as an inheritance, you must not let anything that breathes remain alive. You shall annihilate them-the Hittites and the Amorites, the Canaanites and the Perizzites, the Hivites and the Jebusites-just as the LORD your God has commanded, so that they may not teach you to do all the abhorrent things that they do for their gods, and you thus sin against the LORD your God.”

“Deuteronomy 22:20 If, however, this charge is true, that evidence of the young woman’s virginity was not found, then they shall bring the young woman out to the entrance of her father’s house and the men of her town shall stone her to death, because she committed a disgraceful act in Israel by prostituting herself in her father’s house. So you shall purge the evil from your midst.”

“Jeremiah 50:21 Go up to the land of Merathaim;
go up against her,
and attack the inhabitants of Pekod
and utterly destroy the last
of them,
says the LORD;
do all that I have commanded you.”

Simon Hedlin Larsson