Tag Archives: värnskatt

Mer om värnskatten

Claes Arvidsson har också bloggat om värnskatten:

Peter Birch Sørensen menar att värnskatten kan avskaffas utan att Anders Borg skulle gå miste om de fem miljarder kronor som den nu ger, eftersom skatteunderlaget ökar på grund av de dynamiska effekter som ett slopande av skatten ger upphov till.

Från regeringen lyder dock budskapet att höginkomsttagarna inte kan prioriteras. Därmed spelar man lite på samma bana som vänstern. Från de rödgröna hörs ropen skalla att höginkomsttagarna måste vara med och betala. En fråga om rättvisa, alltså.

Men är det verkligen rättvist med en marginalskattesats som innebär att man bara få behålla en tredjedel av en inkomstökning?

Birch Sørensen har för övrigt skrivit en mycket bra bok i makroekonomi tillsammans med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Introducing Advanced Macroeconomics: Growth & Business Cycles heter den, och går att köpa på Amazon.

Simon Hedlin Larsson

Landet med 30 procent höginkomsttagare

Anna Ekström, ordförande Saco, visar i dagens DN Debatt återigen varför hon med sin pragmatism, kunskap och sitt kunnande bör vara ett självskrivet statsråd i en eventuell rödgrön regering (förutsatt att hon själv vill förstås):

Den svenska marginalskatten höjdes i och med införandet av den så kallade värnskatten i mitten av 1990-talet och har därefter blivit kvar på höga nivåer. För dem som arbetar i Sverige lönar det sig i dag sämre att utbilda sig jämfört med i de allra flesta andra välutvecklade länder. Akademiker, som under flera år avstår inkomst och tar på sig lån, får dålig utdelning på sin kunskapsinvestering. Det är dåligt för vår långsiktiga utveckling om skattesystemet aktivt motverkar det som är bra för arbetsmarknaden och svensk ekonomi i stort.

Därför är det också olyckligt att så många i dag måste betala statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten drar in cirka tre procent av de totala skatteintäkterna. De utgör därmed en förhållandevis marginell intäktskälla för statskassan, men har stora negativa effekter på avkastningen på utbildning. När en person når upp till lönenivån där statsskatt måste betalas ökar beskattningen i ett slag med 20 procentenheter.

För närvarande är det runt 30 procent av alla heltidsarbetande som betalar statlig inkomstskatt och som därmed i skattesystemet betraktas som ”höginkomsttagare”. Det är en alltför hög andel. Dessutom borde principen om hälften kvar av en lönehöjning gälla alla löntagare. Värn­skatten bör därför avskaffas.