Tag Archives: vattenkraft

Spelar det ingen roll vad det kostar?

Igår höll Greenpeace någon form av kärnkraftsdemonstration utanför riksdagen och Rosenbad. Med stora plakat fram- och baktill skallade en av demonstranterna:

Vind- och vattenkraft kan generera 175 terawatt!

Ja, visst, det är ju självklart. Enbart vindkraft kan förmodligen generera flera biljoner terawatt. Har man bara tillräckligt många planeter med atmosfärer på en temperatur över -273,15 Celsius så. Den stora frågan är bara vad det kostar. Och det är just det som flertalet miljöaktivister ofta glömmer. Allt har ett pris. Prioriterar man exempelvis vindkraft tar det tid och pengar från något annat. Jordens resurser är faktiskt – vilket kan vara ironiskt att behöva berätta för miljöaktivister – begränsade.

Ser man till Sveriges energiproduktion förefaller det sig naturligt att en bra mix av alternativ som inte är fossila är att föredra. I den mixen ingår naturligtvis både vind- och vattenkraft, men även den omdebatterade kärnkraften, vilket kloka röster som Stefan Fölster och Jonas Frycklund också påpekar på deras gemensamma blogg.

Simon Hedlin Larsson

Att våga tro på kärnkraften

Folkpartiet har nu ställt sig positiva till mer kärnkraft (se: 1, 2, 3). Som miljövän tycker jag att detta är ett mycket positivt besked. Oavsett hur man ställer sig till klimatfrågan står världen nämligen inför en energikris, som måste lösas av teknik och utveckling.

Rent matematiskt kommer traditionell vattenkraft och vindkraft med största sannolikhet inte att räcka till, särskilt inte om man vill bevara en del av den orörda naturen. I mina ögon är det kärnkraft och solkraft som är framtidens hopp för att tillgodose en växande befolkning med elektricitet och samtidigt ta hänsyn till djur och natur. Vågkraft är också en intressant teknik som teoretiskt skulle kunna ha en hyfsat hög potential.

Men om man ska försöka vara realistisk är det främst atom- och solenergi som gäller, menar jag. Den senare behöver dock mycket mer forskning och behöver bli långt mer effektiv än vad som är fallet idag. Min förhoppning är dock att de solenergivillor som idag utvecklas i Storbritannien – som värms upp helt på solenergi – i framtiden kommer att kunna bli vardag och verklighet för världens medelklass.

Samtidigt är det dags att tvätta bort miljöskadestämpeln från kärnkraften, som har tagit jättekliv sedan 1980-talet och fortfarande utvecklas i mycket snabb takt. Bland de mest intressanta tycker jag är de prototyper som drivs på fusion av väteisotoper från tunga vattenslag. Detta är också bland de mest effektiva sätt att omvandla energi på; ett badkar med tungt vatten som används för fusion uppskattas täcka en medelbritts energibehov under hela sju år.

För övrigt är denna slags fusion ungefär samma princip som får solen att brinna. Så man skulle faktiskt man kunna säga att framtiden är solenergi – på ett eller annat sätt.

Simon Hedlin Larsson