Tag Archives: visioner

Visioner behöver inte innebära partipolitiska projekt

SvD:s PJ Anders Linder har naturligtvis helt rätt i att dessa idéer – ofta från vänsterhåll – om stora politiska projekt som ska föra Sverige närmare ett utopiskt samhälle är ganska märkliga:

Berättelserna handlar numera om hur enskilda människor formar sina liv, och det har Sörlin inte mycket till övers för. Sådana historier handlar ju ”inte om att världen, eller ens samhället, ska bli bättre”.

Alltså. Först när ledare pekar med hela handen och talar om i vilken riktning människor ska gå kan de uträtta något av värde. Summan av enskilda och frivilliga insatser kan varken göra världen eller samhället bättre.

Tyvärr präglas Sverige starkt av holistiska attityder till politik där samhället på något vänster (i dubbel bemärkelse) är större än summan av dess individer. Detta är dock ett riskabelt förhållningssätt. Under dåliga omständigheter kan det leda till kollektivisering där individers problem ses som ofrånkomlig “collateral damage”. I värsta fall leder det till att man upphöjer staten till något slags högre syfte – och alla vet ju hur de historierna brukar sluta.

Det är hög tid för mer av borgerlig atomism som fortsätter erkänna värdet av en välfungerande statsmakt, men också omfamnar idén om att det finns ett okränkbart människovärde. Realpolitiskt innebär det en utveckling av att man inte ser någon motsättning mellan att minska partipolitikens inflytande och stärka människors egenmakt (vilket egentligen borde vara självklart, men ändå). Det är också av den anledningen som man kan ställa sig frågande till Linders slutsats att “låta schamaner ta hand om ‘visionerna'”. Förhoppningsvis menar Linder med “visioner” att det är just de grandiosa partipolitiska visionerna det är fel på. För visioner i sig är något mycket bra och något som det behövs mer av i svensk politik. Den vision om ett friare samhälle som regeringens politik – i synnerhet den ekonomiska – bygger på mycket fin och hedervärd. Framförallt visar den tydligt på att alla lösningar på samhällsproblem inte nödvändigtvis börjar med “Staten …”.

Simon Hedlin Larsson

Se möjligheter och inte problem

När man ser på TV-nyheterna eller läser tidningen är det lätt att få en missmodig syn på världen. Det handlar mest om skandaler, olyckor och tragedier. Vi läsare och tittare reagerar oftast med upprördhet, medlidande och sorg. De flesta har nog ibland tänkt att vi inte kan göra någonting åt världens svårigheter. Men jag tycker det är viktigt att försöka se på livet ur flera perspektiv. Jag förnekar inte att det finns elände, ondska och lidande på jorden. Blodiga krig, svår fattigdom, epidemiartade sjukdomar och förödande naturkatastrofer världen över är inget annat än faktum. Dock tycker jag att vi människor ska försöka att se möjligheter istället för problem, och göra det bästa av vår tid tillsammans på den här planeten.

Öppnar man en tidning är det inte ovanligt att man får läsa rubriker som: ”Många oupptäckta fall av fågelinfluensa i världen”, ”Kaos inför val i Haiti”, ”Jag ville bara mörda någon”, ”De har snart kärnvapen”, ”Sköt 13-åring med 86 skott”. Trots att tidningar är skyldiga att publicera korrekta nyheter bör allt man läser, inklusive den här texten, ifrågasättas och reflekteras över. Medier vill gärna publicera nyheter som säljer. Katastrofer, skandaler och sensationella succéer är oftast populärt bland tittare och lyssnare. Händelser som tillhör kategorin för måttliga prestationer eller goda, men icke-sensationella framgångar, får desto mindre plats i media. Politiker som sköter sina jobb utan att vara exceptionella, och länder som långsamt utvecklas och skapar bättre villkor för befolkningen nämns sällan. Det är viktigt att komma ihåg att miljontals goda handlingar kan utföras utan att någon berättar det för en eller att man läser det i tidningen eller ser det på tv.

Världen är inte genuint god. Ej heller är den perfekt. Det finns flera hundra miljoner som har mindre än en dollar om dagen att leva på. Men jag tycker att vi för ofta ser världens glas som halvtomt när vi, för vårt eget bästa, borde se det som halvfullt. Istället för att vara passiva till världens problem för att ”de ändå inte går att göra någonting åt” borde vi se och utnyttja möjligheterna att påverka och förändra. Vi ska också erinra oss fakta som att det faktiskt är, sedan andra världskriget, många hundra miljoner människor som, enligt FN, inte längre är fattiga. Om vi lär oss att se världen med ljusare ögon och tro på möjligheter att förändra andra människors livssituation till det bättre kommer livet förmodligen att vara mer njutbart.

Simon Hedlin Larsson