Monthly Archives: February 2008

Man kan göra gott utan att vara proffs

Eva Kaxe skriver på Synpunkt 12/2 om att kuratorer inte kan ersättas av personer som inte är ”professionella och har utbildning i hur man ska hjälpa personer i behov av stöd på bästa sätt”. Det är bra att det finns personer som har till yrke att ge människor olika typer av stöd. Att så många skolor som möjligt ska ha en kurator är ett mål värt att sträva efter. Dock tror jag det är ganska vanligt att man överskattar behovet av professionalitet.

Det finns många ungdomar som bara vill ha någon att prata med, någon som lyssnar helt enkelt. I dessa fall kan det då vara fullt tillräckligt med en ”jättebra fotbollstränare eller en granne som eleven har förtroende för”, som folkhälsominister Maria Larsson (kd) uttryckte det.

Under tiden arbetet pågår för att öppna fler ungdomsmottagningar tror jag det viktigaste är att var och en tänker på hur mycket gott man kan göra för en annan människa genom att bara stanna upp, lyssna och låta en person få prata av sig. Må det vara vän, granne, barn, elev eller främling.

Simon Hedlin Larsson