Det egentliga problemet med Sverigedemokraterna

“Kanske kan man säga att problemet med Sverigedemokraterna är just att deras sympatisörer inte är extrema galningar. Om de verkligen vore det, skulle de inte kunna komma in i riksdagen. Däremot finns det säkerligen tillräckligt många frustrerade mittenväljare som skyller sina problem på invandringen för att SD ska nå fyra procent i valet,” skriver Markus Uvell på DN Debatt.

Helt rätt. På mediedebatten låter det ofta som att Sverigedemokraterna och deras väljare är rasister. Det är nämligen den bild som etablissemanget i mångt och mycket försöker måla upp. Men som Uvell skriver är problemet just att de inte är rasister. Hade så varit fallet hade det varit ganska enkelt att hålla dem utanför riksdagen; extrema åsikter är extrema just för att de inte delas av särskilt många. Men eftersom SD har en bredare uppslutning än så, och har en politik som attraherar många från den stora massan finns också risken att de faktiskt kommer in i riksdagen i år.

Simon Hedlin Larsson

4 responses to “Det egentliga problemet med Sverigedemokraterna

  1. De extrema galningarna i sammanhanget är enligt min mening de som ansvarat för den svenska invandringspolitiken de senaste decennierna. Men galenskap kan förvridas till normalitet om den får full uppslutning av eliten och inte får kritiseras, det har vi även sett i fascistiska och kommunistiska diktaturer.

  2. För mig spelar det ingen roll om de är extrema galningar, rabiata rasister eller vardagsrasister.

    När jag läser den typ av kommentarer som människor som Niklas ovan snabbt skriver på varje blogginlägg som på något sätt kritiskerar Sverigedemokraterna, så ser jag snarare de extrema galningarna än den typ av missnöjda mittenväljare som Markus Uvell skriver om i DN.

    Och det spelar ju heller ingen roll om det är den officiella politiken eller inte så länge som företrädarna visar alla tecken på rasism.

  3. Vad är “risken” med att SD kommer in i riksdagen?

  4. BTM: Risken är att Sverigedemokraterna blir vågmästare och/eller att den borgerliga alliansen får mindre inflytande. Personligen önskar jag ingetdera och därför är det i mina ögon en risk.

    För SD och SD:s sympatisörer är det emellertid naturligtvis en möjlighet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s