Nobelpriskandidat?

Esther Duflo, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), har fått det ärorika priset John Bates Clark Medal som går till enastående amerikanska ekonomer under 40 år. Duflo, specialist på utvecklingsekonomi, har varit en av pionjärerna i att introducera fältexperiment i syfte att kartlägga och analysera kausala samband inom internationell utveckling.

Duflo har inte skrivit särskilt mycket populärvetenskapligt, men går man igenom en del av hennes forskning ser man att det rör sig om en oerhört intellektuell och begåvad förmåga. Hon tänker dessutom “out of the box”, vilket ger möjligheter till nya upptäckter för den ekonomiska disciplinen. Här kan vi mycket väl tala om en blivande nobelpristagare – eller ja, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, om man nu ska vara petnoga.

Detta stalltips verkar även få stöd av Tyler Cowen. Men vi får väl se om trettio år eller så. Man ska ju helst vara i alla fall 70 fyllda eller så för att kunna vinna priset…

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s