Återigen dags för en makroekonom?

Om bara ett par minuter offentliggörs årets pristagare i Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Många ser gärna Robert Barro eller Paul Romer som pristagare. Barro har gjort sig känd som något av den neoklassiska nationalekonomins fader medan Romer tillhör de som varit med och utvecklat de så kallade moderna – mer komplexa – tillväxtteorierna.

Även Richard Thaler och Robert Shiller ligger i topp för att ta emot priset, åtminstone om man får tro spelbolagen. Eugene Fama skulle också vara en tänkbara kandidat, men då Fama utvecklade teorin om den perfekta marknaden får han nog ändå ses som en “politiskt” svårt tänkbar kandidat sett till hur debatten (även den akademiska) har förts efter den senaste finanskrisen. Då ligger Shiller och Thaler mycket bättre till eftersom deras forskning har fokuserat på att finansmarknaden just inte är perfekt.

Sist men inte minst ligger trion Christopher Pissarides, Peter Diamond och Dale Mortensen bra till för att ha utvecklat teorier om sökprocessen som följer att det uppstår friktioner på en imperfekt marknad kring arbetsutbud och -efterfrågan.

Simon Hedlin Larsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s