Så djur är inte mat?

Idag har jag fått lära mig att “[d]jur är nämligen inte mat”. Det skriver i alla fall representanter för organisationen Djurens Rätt. Jag måste säga att jag tycker det är ett ganska konstigt sätt att resonera på. Jag har full respekt för att människor av olika skäl inte vill äta x eller y, och självklart ska alternativ erbjudas i skolmatsalar och liknande så att det passar så många som möjligt. Men att säga att djur definitivt inte är mat tycker jag är mycket märkligt.

I djurens naturliga habitat äter de varandra. Varför kan inte människor då äta djur? Alla levande organismer dör förr eller senare och energin kommer att omvandlas, antingen i en människokropp, i ett annat djurs kropp, eller genom nedbrytning. Att äta handlar ju bara om att omvandla en energiform till en annan. Det behöver inte ses som en brutal synd.

Det är klart att djur ska ha rätt till ett drägligt liv och det är därför det finns en djurskyddslagstifning. Men varför skulle det vara så märkvärdigt att äta djuren när de är döda?

Simon Hedlin Larsson

3 responses to “Så djur är inte mat?

  1. Köttet kan ätas så som också bajs kan ätas, papper eller egentligen nästan vad som helst. Djur är inte mat menar hon på samma sätt som människor inte är mat. Det gör inte att människokött inte är ätbart.

  2. Att äta ett djur som är dött är kanske inte det mest kontroversiella man kan göra, men utifrån det faktum att vi inte är asätare så innebär varje djur vi äter att vi inte bara äter ett djur som är dött, utan att vi faktiskt tar livet av detta djur. Och då uppstår ett problem, som är värt att diskutera.

    Och utifrån den aspekten kan man hävda att djur inte är mat, eftersom varje dött djur är resultatet av ett dödande.

  3. Att äta något dött innebär att man stödjer den industri som dödat djuret. Väljer man istället vegetariskt, så vet man säkert att inget djur har behövt lida under sin uppväxt, eller blivit dödat så snart det nått sin slaktvikt. Att tycka om djur innebär att man inte dödar dem, men det innebär också att man inte äter kött.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s