Grönt flygstopp gör rörlighet till rikas privilegium

Per Gudmundson har en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet som diskuterar Miljöpartiets flygmotstånd:

”Miljöpartiets slutsats har länge varit att flyget söder om Sundsvall, med Gotland som enda undantag, måste läggas ner” – det säger de grönas eget pressmeddelande.

Och nu, när varje svensk känner någon stackare som fastnat på någon flygplats i främmande land och alla ser behovet av bra kommunikationer, så vill MP så klart tona ner flygmotståndet.

Utopiska rörelser vill sällan ta ansvar för sina drömmar när de väl förverkligas. Träffar man en anarkist, och påpekar att det råder anarki i Somalia, så säger anarkisten att han står för en annan anarki än den somaliska. Precis som kommunisten säger att Nordkorea och Kuba inget har med kommunism att göra. Så förväntas man instämma.

Nu säger MP att deras utopiska flygstopp är ett annat och mysigare flygstopp än det rådande. Och att ingen ska sammanblanda de två. Men utopisk civilisationskritik måste väl tåla granskning, om den så är anarkistisk, socialistisk – eller grön?

Miljöpartiet vill naturligtvis inte att människor ska få sina resor inställda, så det finns en viktig skillnad mellan flygstoppet till följd av vulkanutbrottet och det gröna flygstopp som de efterspråkar. Däremot vill de ju kraftigt försämra kommunikationerna, speciellt med andra länder, och det kan de inte slingra sig ifrån. Och när vägar och flygplan pekas ut som miljöfarliga undrar man hur MP på sikt vill att människor ska kunna förflytta sig längre distanser. Är det bara tåg som gäller då?

Här har MP en hel del att förklara vad gäller deras gröna visioner för framtiden. Hur har de förresten tänkt kring förflyttning mellan kontinenter? Har de något alternativ till flyget? Eller ska människor – i Miljöpartiets paradis – helt enkelt röra sig mindre? Man skulle kunna gissa att det är på det viset, och om så är fallet är det viktigt att man berättar det för väljarna och förklarar vilka det är som drabbas. För då kommer möjligheten att röra sig utanför Europa vara begränsad till det fåtal som har råd att betala de astronomiska miljöskatterna. MP måste i sådana fall förklara varför möjligheten till förflyttning bara ska vara de allra rikaste människornas privilegium.

Simon Hedlin Larsson

2 responses to “Grönt flygstopp gör rörlighet till rikas privilegium

  1. Bengts Chark & Video.

    Angående längre transporter i MP´s utopi; Zeppelinare?……kanot……trampbil?

  2. Pingback: Askan – Miljöpartiet våta dröm « Andreas Froby – kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s